Økonomi og IT

Økonomidirektør
Christian Moestrup

Systemchef
Hans Erik Christensen

Senior Business Controller
Thomas Riber Johansen

Junior Business Controller
Jesper Berg Helledie

IT Udvikler
Anne Dorte Lund

IT Udvikler
Lars Villadsen

Konsulent
Helge Storvang

IT-Koordinator
Mette Nielsen

Regnskabsassistent
Anita Brandi
Mail:

Regnskabsassistent
Inge Hvid
Mail:

Kontorassistent
Bente Iren Hermansen
Mail: