Presse


Donation

Hos Agri-Norcold har vi indsamlet det gamle elektronikudstyr, som vi i 2019 ikke længere kunne anvende. Fremfor at destruere udstyret har vi i samarbejde med Inspire Technology og Pure Oceans fundet værdi af udstyret til genbrug. Denne værdi har vi doneret til rydning af hele Hikkaduwa Beach, 6 km - en af de mest turistede strande på Sri Lanka. Det indsamlede plastic genbruges herefter til fremstilling solbriller, covers til telefoner mv.Overskudsvarme fra vores frysehus i Hobro giver nu varme til beboerne Hørby

Overskudsvarme i vores afdeling Hobro bruges nu til opvarmning, og der leveres nok til Hobro Fjernvarmes område vest for jernbanen, er dækket ind i sommermånederne.

I Agri-Norcold vil vi være miljøbevidste og gør de nødvendige tiltag i samarbejde med fjernvarmeværkerne for at sikre dette. Kort fortalt opstår der overskudsvarme,når vi indfryser kundernes varer, og hidtil er denne blevet ledt direkte ud i luften.

Nu har vi aftaler for vores frysehuse i Vejen, Padborg og senest Hobro, og vil selvfølgelig gerne indgå lignende aftaler de øvrige steder hvor vi har vores huse.


Se mere i artiklen nedenfor:

Agri-Norcolds køb af Bring Frigos frysehusaktiviteter i Danmark er nu godkendt af konkurrencemyndighederne.

Greenets miljøpris 2015 til Agri-Norcold

Agri-Norcold tildelt pris for grønt projekt i Vejen.
Vores frysehus leverer overskudsvarme til 500 husstande i Vejen.

MINISTERBESØG

Adm.direktør Jan B. Nielsen, Agri-Norcold tv. og Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen
Adm.direktør Jan B. Nielsen, Agri-Norcold tv. og Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen


Mandag den 4. maj var Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV), på besøg hos Frode Laursen A/S i Jyderup.

I den forbindelse havde Agri-Norcold A/S lejligheden til at fortælle Ministeren om de tiltag der er gjort i Agri-Norcold A/S via en målrettet indsats med vores ISO 50001 Energiledelses program.

Overskudsvarme til private boliger

Agri-Norcolds adm direktør Jan B. Nielsen fortalte Ministeren om sit CO2-sænkende projekt, med udnyttelse af den overskudsvarme der genereres på Nordeuropas største frysehus i Vejen.

Via Vejen Varmeværk sendes varme fra frysehuset i Vejen ud til kunderne i Vejen og Askov.

Spildvarmen fra Agri-Norcold kan opvarme, hvad der svarer til mere end 500 ejendomme årligt.

Jan B. Nielsen tilføjer, at flere projekter er på vej og der forhandles allerede med de lokale varmeværker blandt andet i Padborg og Hobro, og man forventer inden årets udgang at yderligere 200 – 300 husstande kan få gavn af overskudsvarmen fra Agri-Norcold A/S.

Vi er i Agri-Norcold utrolig glade for, at det efter flere års arbejde er lykkedes at finde en løsning, som gør det teknisk muligt at udnytte den overskudsvarme Agri-Norcold producerer. Det er til gavn for både de lokale Varmeværk og deres fjernvarmekunder, Agri-Norcold og ikke mindst miljøet. Før var det rent spild – varmen røg op i luften, kun til gavn for fuglene.

Ministeren udtrykte begejstring for de tiltag Agri-Norcold A/S har i gangsat for at reducere Co2 udledningen. Specielt vores projekt vedrørende brug af overskudsvarme, vakte stor interesse hos Ministeren som opfordrede til at fortsætte de positive tiltag til gavn for miljøet.

Artikel Food Supply - varmegenvindingsprojekt

Se mere om vores varmegenvindingsprojekt i denne artikel i Food Supply:

http://www.food-supply.dk/article/view/205210/kold_luft_hos_agrinorcold_bliver_til_varme_i_500_huse?ref=newsletter?


Aftale mellem Agri-Norcold og Vejen Fjernvarme

Agri-Norcold Vejen afdeling er blevet tildelt Nordeas Erhvervspris 2012