Human Resources

I Agri-Norcold går vi efter de bedste medarbejdere, både når det kommer til det faglige og personlige. Vi sætter stor pris på aktive, selvstændige, initiativrige og ansvarsfulde medarbejdere, der tør tage udfordringerne op, og som er i stand til at få løst opgaverne.

Vi skal kunne imødekomme og indfri kundernes forventninger og krav, og derfor er det vigtigt at alle medarbejdere i det daglige har fokus på kunderne.

Arbejdsmiljøet er præget af en uhøjtidelig og afslappet omgangstone, og kulturen er kendetegnet ved et stort engagement og godt samarbejde mellem alle afdelinger.

Personaleudvikling og uddannelse

Vi ønsker at sikre rette medarbejder på rette plads og løbende uddannelse, hvor det er relevant. Vi vil fastholde medarbejdere i højkonjunktur og sikre, at alle medarbejdere kender Agri-Norcolds ånd og kultur.

Vi ønsker aktive, selvstændige, initiativrige og ansvarsfulde medarbejdere, der tør tage udfordringerne op. Medarbejdere, der er i stand til at få opgaverne løst, og som ved, at god kundeservice er fundamentet for Agri-Norcold uanset, hvor i organisationen man arbejder.

Medarbejder- og kundetilfredshedsundersøgelser

Hos Agri-Norcold A/S ønsker vi at have de mest tilfredse og glade medarbejdere.

Derfor har vi hvert 2. år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen sker for at sikre, at vi følger op på medarbejdernes ønsker og lytter til deres individuelle behov. Resultaterne fra undersøgelsen bliver i hver enkelt afdeling til en handlingsplan for det kommende år, hvor både ledelse og medarbejdere aktivt bidrager til nå de mål der sættes.

Vi tror på, at ved en høj medarbejdertilfredshed får vi motiverede medarbejdere, der har indflydelse på hverdagen på deres arbejdsplads.

Vores ønske er, at vi sikrer udvikling, og hele tiden forbedrer tingene for alle - så alle yder en ekstra indsats og er stolte af deres arbejdsplads, hvilket igen udadtil skaber stor kundetilfredshed.