Energipolitik

Agri-Norcold A/S energipolitik er gældende for alle frysehusenes el og varmeforbrug, idet energiforbruget er en meget væsentlig faktor, der udgør ca. 15 % af omsætningen.

Ved indførelsen af energiledelsessystem i 2003, har Agri-Norcold systematiseret fokus på store energiforbrugende enheder som indfrysning og frostlagring.

Det er Agri-Norcold energipolitik løbende at forbedre energiforbrugets effektivitet og herigennem reducere energiforbrug og CO2 udledning.

Energiledelsessystemets indhold tilpasses Agri-Norcold A/S organisation ved at topledelsen:

  • fastlægger og kontrollerer rammerne for de overordnede mål og energimål
  • sikrer at nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer er til stede for energiledelsesarbejdet
  • sørger for opfyldelse af lovkrav og evt. andre krav til energieffektivitet og energiundersøgelser
  • arbejder for løbende forbedringer af energiledelsessystemet og energipræstationen/nøgletal
  • understøtter arbejdsmetoderne ved energirigtigt indkøb og design

Agri-Norcold A/S energiledelsessystem følger standarderne: ISO 50.001:2018.

Energiledelsessystemet certificeres hvert år af DANAK godkendt certificerings organ.

Følgende afdelinger er omfattet af certificeret energiledelse: Agri-Norcold A/S - Aalborg, Hasselager, Hobro, Mors, Padborg, Tilst, Vejen, Kolding, Avedøre og Vamdrup.