Energipolitik

Agri-Norcold A/S' energipolitik gælder for alle frysehusenes el- og varmeforbrug, da energiforbruget er en meget væsentlig faktor, der udgør ca. 25 % af vores omsætning.

Siden indførelsen af energiledelsessystem i 2003 har Agri-Norcold haft systematisk fokus på store energiforbrugende områder som indfrysning og frostlagring.

Det er Agri-Norcolds energipolitik løbende at forbedre energiforbrugets effektivitet og herigennem reducere energiforbrug og CO2-udledning.

Energiledelsessystemets indhold tilpasses Agri-Norcolds organisation, ved at topledelsen:

  • fastlægger og kontrollerer rammerne for de overordnede mål og energimål
  • sikrer, at nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer er til stede for energiledelsesarbejdet
  • sørger for opfyldelse af lovkrav og evt. andre krav til energieffektivitet og energiundersøgelser
  • arbejder for løbende forbedringer af energiledelsessystemet og energipræstationen/nøgletal
  • understøtter arbejdsmetoderne ved energirigtigt indkøb og design.


Energiledelsessystemet certificeres hvert år af det godkendte certificeringsorgan DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond.

Følgende afdelinger er omfattet af certificeret energiledelse: Agri-Norcold A/S Aalborg, Hasselager, Hobro, Mors, Padborg, Tilst, Vejen, Kolding og Vamdrup.