Bevidst om kvalitet

Kvalitet er et indiskutabelt konkurrenceparameter. Derfor bestræber vi os på at yde vor kunder en meget høj kvalitet.

I samarbejde med vore kunder udarbejder vi klart definerede kvalitetsmål og -krav, som skal honoreres. Kunden er altid i centrum.

Agri-Norcold har et helt specielt ansvar. Vi er den sidste indenlandske virksomhed, der håndterer eksportvarerne, inden de distribueres til vores kundes kunde. Vore medarbejdere føler sig som garanter og sidste led i kæden, så varerne kommer frem til modtageren i den rette stand, til rette tid, i rette mængde, med den rette opmærkning, således alle er tilfredse. Hertil kommer overholdelse af den gældende lovgivning, veterinære forskrifter m.m.

Agri-Norcold har således etableret et internt kvalitetsstyringssystem, der omfatter alle aktiviteter fra modtagelse over indfrysning, lagring og udlevering til eksport. Alle vore medarbejdere er uddannet til at kunne indfri Agri-Norcold´s kvalitetsstandarder.

Vi er i besiddelse af landets største håndteringskapacitet samt know-how til at løse såvel sæsonmæssige som pludseligt opståede behov for de ydelser vi leverer.