Mål, Vision og Mission

Det er af stor betydning for Agri-Norcold A/S, at vi yder den bedste kvalitet og service, og at vores kunder er fuldt ud tilfredse med os som deres foretrukne frysehusleverandør.

Gennem kundetilfredshedsanalyser tilegner vi os relevant viden omkring vores kunders vurdering af den service, vi yder. Det er blandt andet en af de måder, vi bestræber os på at indfri ønsket om nul reklamationer og fejl.

Dette kan selvfølgelig kun lade sig gøre med de bedste og mest kvalificerede medarbejdere. Netop derfor er vores mål samtidig at blive Danmarks bedste arbejdsplads inden for frysehusbranchen.

Medarbejdertilfredshedsanalyser er et af de redskaber, der hjælper os med at få den optimale viden omkring vore medarbejders trivsel på arbejdspladsen. Vi tror nemlig på, at tilfredse og kvalificerede medarbejdere er fundamentet for, at skabe en solid og sund forretning.

MÅL

Vores mål er at være den bedste logistikudbyder inden for frysehusbranchen i Europa målt på kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og indtjening.

VISION

Blive den foretrukne logistiksamarbejdspartner i Europa inden for frysehusbranchen

MISSION

"No mistakes - det er kvaliteten af arbejdet, der gælder - ikke kvantiteten"

Kunden skal være i centrum med fokus på høj kvalitet og service med stor respekt for lønsomhed og værdiskabelse til ejerne.


ÅND OG KULTUR

For at vi kan gøre os fortjent til den respekt og anerkendelse, vi har som mål, er det vigtigt, at alle ved, hvad Agri-Norcold står for.

Alle medarbejdere skal hele tiden være bevidste om, at vi som virksomhed har et stort ansvar, når vi "passer på" kundernes varer, og alle medarbejdere skal være bevidste om, at kundeservice altid har førsteprioritet.

Medarbejderne er en meget vigtig ressource i Agri-Norcold, og vi involverer løbende vores medarbejdere i den daglige forretning og dialog.